Sunday, 28 July 2013

A pak šla zase voda dolů...Situace po povodních 2013

koně a veškerá klubová aktivita byla přesunuta na přechodné místo poskytnuté místními sousedy;

Škody

v důsledku povodní 2013 vznikly na pozemcích, které má Přírodní klub v užívání, škody (naplaveniny kmenů, vyvrácené stromy, odpadky, bahno, terénní změny) ve výši 250 tisíc korun;

Potřebná pomoc

  • nutnost úklidu a odklízení škod na pozemcích o rozloze 6 ha, které má klub v užívání;
  • nutnost zahrnutí odtokových kanálů, které byly přes naše pozemky vykopány za účelem odvodnění obce Lahovičky;
  • nutnost rekultivace půdy;
  • nutnost opětovného vybudování potřebného zázemí pro obnovení činnosti klubu.