Sunday, 26 March 2023

Vítejte u násJsme sdružení mladých rodin s dětmi, které si vytkly za cíl vytvořit na kraji města místo setkávání lidí se zájmem o ekologický přístup k životu ve městě, s láskou ke koním a zájmem o včelaření. Náš projekt je čistě nekomerční, a chce vytvořit prostor a zázemí pro rodiny s dětmi, které nechtějí nechat rozvoj svých dětí na někom třetím, na různých kroužcích a centrech, ale aktivně se podílejí na volnočasových aktivitách svých ratolestí.

Seznamujeme děti např. s moderními postupy ve včelaření v nástavkových úlech a především s alternativními postupy při chovu koní tzv. metodou „držení koní ve volnosti“, která se stává čím dál rozšířenější a velmi úspěšnou, a umožňuje držet koně bez zbytečných nákladů a blízko tomu, co je pro ně přirozené a tedy velmi prospěšné.

Již čtvrtým rokem budujeme toto místo, které začíná dávat prostor pro setkávání, vzdělávání se, či upevňování vztahů v rodině čím dál tím většímu počtu lidí.