Wednesday, 5 June 2013

Přírodní klub pod vodou


Fotografie výše zachycují Přírodní klub před třemi týdny.

V té době klub nabízel zázemí pro:

  • 11 koní chovaných co nejblíže podmínkám volné přírody
  • chov 30-ti slepic ve volném výběhu ve „slepičím lese“
  • chov včel (11 včelstev)
  • pravidelnou práci s koňmi (přirozená komunikace, jízda, práce ve volnosti) pro 10-15 dětí
  • letní příměstské tábory, návštěvy kurzů, přednášky.

Na snímcích níže se bohužel nejedná o poklidnou hladinu půvabného rybníka. Ukazují, co zbylo tam, kde býval Přírodní klub po povodni, ke které došlo před několika dny, na počátku června 2013. Voda z Vltavy zalila do výše tří metrů zázemí pro lidi i zvířata: kurníky, úly, ohrady, přístřešek a krmelec pro koně, kruhovku pro trénink koní, sedlovnu, převlékarny, dětské hřiště, rybník.

Přírodní klub se zrodil, aby skrze aktivity v přírodě a se zvířaty podporoval upevňování vztahů v rodině a ve společenství lidí místních i přespolních, které kolem ní vzniká. Abychom po povodních mohli naši činnost obnovit, potřebujeme nyní vaši podporu.

Případné finanční dary s vděčností přijmeme na ú.č. 2500168458/2010.