Sunday, 26 March 2023

Vítejte u násJsme sdružení mladých rodin s dětmi, které si vytkly za cíl vytvořit na kraji města místo setkávání lidí se zájmem o ekologický přístup k životu ve městě, s láskou ke koním a zájmem o včelaření. Náš projekt je čistě nekomerční, a chce vytvořit prostor a zázemí pro rodiny s dětmi, které nechtějí nechat rozvoj svých dětí na někom třetím, na různých kroužcích a centrech, ale aktivně se podílejí na volnočasových aktivitách svých ratolestí.

Seznamujeme děti např. s moderními postupy ve včelaření v nástavkových úlech a především s alternativními postupy při chovu koní tzv. metodou „držení koní ve volnosti“, která se stává čím dál rozšířenější a velmi úspěšnou, a umožňuje držet koně bez zbytečných nákladů a blízko tomu, co je pro ně přirozené a tedy velmi prospěšné.

Již čtvrtým rokem budujeme toto místo, které začíná dávat prostor pro setkávání, vzdělávání se, či upevňování vztahů v rodině čím dál tím většímu počtu lidí.

Sunday, 28 July 2013

A pak šla zase voda dolů...Situace po povodních 2013

koně a veškerá klubová aktivita byla přesunuta na přechodné místo poskytnuté místními sousedy;

Škody

v důsledku povodní 2013 vznikly na pozemcích, které má Přírodní klub v užívání, škody (naplaveniny kmenů, vyvrácené stromy, odpadky, bahno, terénní změny) ve výši 250 tisíc korun;

Potřebná pomoc

  • nutnost úklidu a odklízení škod na pozemcích o rozloze 6 ha, které má klub v užívání;
  • nutnost zahrnutí odtokových kanálů, které byly přes naše pozemky vykopány za účelem odvodnění obce Lahovičky;
  • nutnost rekultivace půdy;
  • nutnost opětovného vybudování potřebného zázemí pro obnovení činnosti klubu.


Wednesday, 5 June 2013

Přírodní klub pod vodou


Fotografie výše zachycují Přírodní klub před třemi týdny.

V té době klub nabízel zázemí pro:

  • 11 koní chovaných co nejblíže podmínkám volné přírody
  • chov 30-ti slepic ve volném výběhu ve „slepičím lese“
  • chov včel (11 včelstev)
  • pravidelnou práci s koňmi (přirozená komunikace, jízda, práce ve volnosti) pro 10-15 dětí
  • letní příměstské tábory, návštěvy kurzů, přednášky.

Na snímcích níže se bohužel nejedná o poklidnou hladinu půvabného rybníka. Ukazují, co zbylo tam, kde býval Přírodní klub po povodni, ke které došlo před několika dny, na počátku června 2013. Voda z Vltavy zalila do výše tří metrů zázemí pro lidi i zvířata: kurníky, úly, ohrady, přístřešek a krmelec pro koně, kruhovku pro trénink koní, sedlovnu, převlékarny, dětské hřiště, rybník.

Přírodní klub se zrodil, aby skrze aktivity v přírodě a se zvířaty podporoval upevňování vztahů v rodině a ve společenství lidí místních i přespolních, které kolem ní vzniká. Abychom po povodních mohli naši činnost obnovit, potřebujeme nyní vaši podporu.

Případné finanční dary s vděčností přijmeme na ú.č. 2500168458/2010.